Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
TDV
Vote Now

TDV

Geçmişten Günümüze / Geleceğe

ŞUBAT 1987

Türk Demokrasi Vakfı 20 Şubat 1987 tarihinde dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın fikri önderliğinde, hukuk ve demokrasi duyarlılığı yüksek bir grup akademisyen, siyasetçi ve iş insanı tarafından kurulmuştur.

Turizm ve Sağlık Eski Bakanı Bülent Akarcalı’nın kurucu başkanlığını yaptığı Türk Demokrasi Vakfı,

 

Türkiye’de demokratik ekosistemin korunması ve geliştirilmesi amacıyla Türk siyasi hayatının en hassas konularını sürekli gündeminde tutmuş ve bu konuların nesnel ve çoğulcu platformlarda tartışılmasını sağlamıştır.

Türk Demokrasi Vakfının toplantılarında, Türkiye’deki mevcut siyasi partilerin liderleri, yöneticileri ve temsilcilerinin hemen hepsi söz almışlardır.

 

Türk Demokrasi Vakfı;

Demokratik siyasal kültürün gençler arasında gelişmesi amacıyla Demokrasi Kuşağı adı altında bir gençlik örgütlenmesi kurmuş ve Cumartesi Konferansları aracılığıyla her hafta ülke ve dünya gündeminin özgürce tartışıldığı toplantı serileri gerçekleştirmiştir.

Kurulduğu yıldan başlamak üzere Demokrasi Bülteni adıyla aylık bir dergi çıkartarak akademisyenlerin, siyasilerin, gençlerin ve konusunda uzman şahsiyetlerin görüş ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmıştır.

Periyodik yayınların yanı sıra Türk Demokrasi Vakfı; Samuel P. Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” ve “Üçüncü Dalga” isimli kitapları başta olmak üzere yayımlandığı tarihte uluslararası alanda etki uyandıran çok sayıda nitelikli kitabın çevirisini de ülkemize kazandırarak düşünce dünyamızın gelişimine katkı sağlamıştır.

 

Türk Demokrasi Vakfı;

Cumhuriyetimizin kurumlarının demokratikleşmeye teşvik edilmesinde öncü olmaya özen göstermiş, TBMM de insan hakları komisyonu ve siyasi ahlak komisyonu oluşturulması hususunda başat rol oynamıştır.

Ülkemizin daha fazla demokratikleşmesi ve insan haklarına bireylerin ve kitlelerin daha fazla sahip çıkmaları konusunda yoğun ve nitelikli çalışmalar yapmış; Türk Ceza Kanunu’nun 141, 142 ve 163. maddelerinin, idamın ve Kürtçe konuşma yasağının kaldırılması gibi inanç ve fikir özgürlüğü önünde ciddi engeller oluşturan benzer düzenlemelerde öncü bir rol oynamıştır.

 

Türk Demokrasi Vakfı bünyesinde kurmuş olduğu;

Türkiye-Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi, Türk-Rus Araştırmaları Merkezi, Türk-Ermeni Araştırmaları Merkezi, Türk-İran Araştırmaları Merkezi gibi çalışma gruplarıyla söz konusu alanlarda nitelikli ve barışçıl vizyon gelişimine ciddi katkılar sağlamıştır.

 

Türk Demokrasi Vakfı ayrıca;

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’na bağlı faaliyet gösteren Yurttaşlık Eğitimi Komitesi, İnsan Hakları Danışma Kurulu ve Ankara İnsan Hakları İl Kurulu’nun daimi üyesidir.