Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
TDV
Vote Now

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Türk Demokrasi Vakfı, Mütevelli Heyet Olağanüstü Genel Toplantısı, aşağıdaki Gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25.11.2023 tarihinde saat 15.00’da, Cinnah Caddesi, 31-A/18 Çankaya-Ankara adresinde yapılacaktır, toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ise; 10.12.2023 tarihinde aynı yerde ve saatte aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın katılanlarla yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu.
  2. Divan seçimi ve divana toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
  3. 2021-2023 yılları faaliyet raporları, bilanço ve gelir tablolarının okunması, onaylanması,
  4. Denetim raporunun okunması, müzakeresi, onaylanması,
  5. Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
  6. 2024-2025 yılları faaliyet plan ve bütçelerinin okunması ve onaylanması,
  7. Vakıf’a yeni alınan üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
  8. Üç yıl süreyle görev yapacak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  9. Dilek ve temenniler ile kapanış.