Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
TDV
Vote Now

Değerli katılımcılar,

Türk Demokrasi Vakfı; Türkiye’nin birçok probleminin demokrasiyle çözüme ulaşacağına inanan bir grup idealist insanın bir araya gelmesiyle yeniden hayat buldu.

Bugün TDV çatısı altında bir araya gelenlerin ve bu salondaki saygıdeğer hazirunun bir derdi, bir kaygısı var. Bizleri buraya toplayan bir endişemiz var.

Derdimiz, kaygımız hiç şüphesiz Türkiye’miz ve çok sevdiğimiz ülkemizin yarınlarına ilişkin.

Türkiye’nin ekonomiden toplumsal sorunlara kadar tüm problemlerinin demokratik bir bakışla ve demokrasiye olan inançla çözüm bulacağına inanıyoruz.

Karşımıza çıkacak tüm imtihanlardan, demokrasiye sarılarak başarıyla çıkacağımızı biliyoruz.

Çünkü bunun MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasinin MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Unutturulmaya çalışılan ve bağlamından koparılan demokrasinin; yeniden tahkim edilmesinin, yeniden bir umut olabilmesinin MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Kişilerin ve kurumların değil, her bir vatandaşımızın haklarının korunmasının MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Özgürlüğün; laiklik ve demokrasi ile birlikte MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Liyakat sahibi insanların; demokrasimizi daha da ileri taşımasının MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Kadınlarımızın; ayrımcılık ve eşitsizlik sorunundan kurtulmasının MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Gençlerimizin; daha çok demokrasi ve daha çok ifade özgürlüğüyle birlikte, ülkelerini her şeyden çok sevebilmelerinin MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Ekonominin, ticaretin ve rekabetin; tam demokrasi ile hayat bulduğunu biliyor ve bunun MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Demokrasinin bir ‘temenni’ olmaktan çıkıp, hukuktan adalete, insan haklarından ifade özgürlüğüne kadar bir dizi sorunun çözümünde somutlaşmasının MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Özetle; bir başka demokratik iklimin, bir başka demokratik mücadelenin, dünden ve bugünden çok daha mutlu bir başka Türkiye’nin MÜMKÜN olduğuna inanıyoruz.

Bu bakış açısıyla, içlerinde benim de bulunduğum, Mütevelli Heyet Üyelerimizin bir kısmının görüşlerini, BAŞKA TÜRKİYE MÜMKÜN genel başlığı altında toplayan videomuzu, bu alandaki çalışmalarımızın bir başlangıcı olması niyetiyle sizlere sunmak istiyoruz.

Hepinize şahsım ve Başkan Yardımcılığını üstlendiğim Türk Demokrasi Vakfı adına saygılarımı sunuyorum.